Viimeisen mailin kuljetukset

Liikenneturvallisuus, kestävä kehitys ja siihen mukautettu koulutus

Eurooppalainen hanke ”Koulutus viimeisen mailin toimittajille/kuljettajille turvallisilla ja kestävillä kaupunkialueilla (TRALMEDES) ‘ johtuu logistiikka -alan tarpeesta edistää tietoisuutta liikenneturvallisuudesta ja mukauttaa koulutusta viimeisen mailin toimituksen viime vuosien kasvuun.

Hankkeessa kehitetään ehdotus tie- ja liikkuvuustietoisuuden parantamiseksi ja tuotetaan koulutusohjelma, joka perustuu uuden teknologian käyttöönottoon kuljettajien ajotaitojen kehittämiseksi ja parantamiseksi, kestävän liikkuvuuden edistämiseksi ja liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi.

”Koulutus viimeisen mailin toimittajille/kuljettajille turvallisilla ja kestävillä kaupunkialueilla” -hanke on osarahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Toisena osarahoittajana toimii Movetia.

Taustaa

Haaste

Viimeisen mailin -ekosysteemi kohtaa haasteita, jotka johtuvat uusien mobiilipohjaisten tekniikoiden ja sähköisen kaupankäynnin lisääntymisestä sekä tietoisuuden lisäämisestä kaupunkialueiden kestävyydestä ja turvallisuudesta. Kaikki nämä haasteet aiheuttavat nopean kehityksen ja logistiikka -alan mukautumisen tulevaisuuden kaupunkien vaatimuksiin. Erityisesti tämäntyyppisiin kuljetuksiin kohdistuvaa koulutusmallia ei ole vielä kehitetty.

Tavoite

Mitä me haluamme saavuttaa

Hankkeen tavoitteena on kehittää avointa ja innovatiivista online verkko-oppimateriaalia ja -oppimisalustaa kuljettajille, kouluttajille ja yrityksille (huolitsijat, kuriiriyhtiöt, itsenäiset kuljettajat ja kuriirit, keräilykauppiaat, itsepalvelupakettilokeroista vastaavat ja postipalvelu), jotka ovat mukana viimeisen mailin jakelusektorilla, jotta he voivat suorittaa haastavan työnsä  viimeisen mailin toimitukselle, mikä takaa turvallisemmat ja kestävämmät kaupunkiympäristöt.