Проектни партньори

Всички партньори по проекта имат обща цел да насърчават и подобряват обучението в областта на товарния автомобилен транспорт в Европа като предоставят на участниците в европейския логистичен сектор своята експертиза и ноу-хау в разработването на стратегии за обучение, инфраструктура и публични политики за устойчива и безопасна мобилност.

КООРДИНАТОР