moto

ПОДОБРЕНИ УМЕНИЯ ЗА ШОФИРАНЕ

Подобряване на професионалните знания на шофьор-куриерите
Прочетете още
Last Mile Delivery – Learning Icon

ОТВОРЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформа за получаване на материали за адаптирано е-обучение
Прочетете още
sostenible

ПО-УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ

Запознаване с иновативни мерки за намаляване на замърсяванията
Прочетете още

ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОСТАВКИ В ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ

Европейският проект „Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на градските райони“ произтича от необходимостта на логистичния сектор да насърчава осведомеността за пътната безопасност и да адаптира квалификацията на заетите към нарастващия опит в прилагането на практики за доставка в последната миля в наши дни.

Проектът ще осигури разработването на предложение за запознаване с въпросите на пътното движение и обучителни програми, основани на използването на нови технологии за повишаване и подобряване на шофьорските умения на шофьор-куриерите, популяризиране на устойчивата мобилност и намаляване на пътнотранспортните произшествия. Прочетете още

Европейски проект
“Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на”

градските райони

Последвайте ни

Проектни партньори

Всички партньори по проекта имат обща цел да популяризират и подобрят обучението шофьор-куриерите в Европа

ПРЕДИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ

ДОСТАВКИ В ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ

Екосистемата в последната миля е изправена пред предизвикателства, предизвикани от увеличаващото се използване на нови мобилни технологии за пазаруване и електронната търговия, нарастващото съзнание за устойчивост и безопасност в градска среда.

Всички тези предизвикателства пораждат бързото развитие и адаптиране на логистичния сектор към изискванията на градовете на бъдещето. До този момент не е разботен модел, който да подпомага логистичните оператори в организирането на доставките в последната миля при новите социални условия и очаквания на обществото.

Новини