НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ В ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ.

Кликнете върху всяко интерактивно съдържание, за да започнете с тема

1. Правила за шофиране

1. Driving Rules

2. Правила за безопасност

2.Safety Rules

3. Нови технологии

3. New Tech for last mile deliverers

4. Спешен случай

4. Emergency

5. Градска логистика

5. Urban Logistics

6. Обслужване на клиенти

6. Customer Service

7. Ефективно шофиране

7.