Тестова викторина LO 1.1

LO 1.1 – Работа в логистичната индустрия: сертифициращи организации и квалификации