Тестова викторина – LO 7.2

LO 7.2 Логистично планиране и оптимизация