ДОСТАВКИ В ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ И ОБУЧЕНИЕ

Европейският проект Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на градските районипроизтича от необходимостта на логистичния сектор да насърчава осведомеността за пътната безопасност и да адаптира квалификацията на заетите към нарастващия опит в прилагането на практики за доставка в последната миля в наши дни.

Проектът ще осигури разработването на предложение за запознаване с въпросите на пътното движение и обучителни програми, основани на използването на нови технологии за повишаване и подобряване на шофьорските умения на шофьор-куриерите, популяризиране на устойчивата мобилност и намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Проектът „Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на градските райони“ е съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейския съюз и ползва частична финансова подкрепа от Movetia.

ПРЕДИСТОРИЯ

Пред какво сме изправени?

Екосистемата в последната миля е изправена пред предизвикателства, предизвикани от увеличаващото се използване на нови мобилни технологии за пазаруване и електронната търговия, нарастващото съзнание за устойчивост и безопасност в градска среда.

Всички тези предизвикателства пораждат бързото развитие и адаптиране на логистичния сектор към изискванията на градовете на бъдещето. До този момент не е разботен модел, който да подпомага логистичните оператори в организирането на доставките в последната миля при новите социални условия и очаквания на обществото.

ЦЕЛ

Какво искаме да постигнем?

Целта на проекта е да разработи отворени и иновативни онлайн материали за електронно обучение и платформа за шофор-куриери, обучители и организации (спедиторски, куриерски, независими шофьори-куриери, обекти за търговия на дребно с опция “купи онлайн и вземи от магазин“, автоматични пощенски станции на самообслужване и пощенски разпределителни центрове), участващи в сектора за доставки в последната миля, което изисква от тях да изпълняват работата си чрез специфични умения като същевременно допринасят за по-безопасните и по-устойчиви градове.

.